Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciskać esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 
03

4. 9999 - Obraz weselny
73 x 53 cm
technika własna - 2000r.

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 15.04.2018